Skolioza


Skolioza- czyli skrzywienie boczne kręgosłupa.

Ciało człowieka jest asymetryczne i często kręgosłup ulega bocznemu skrzywieniu SKOLIOZIE. Jest to nieznaczne zaburzenie, które jest w stanie dostrzec terapeuta manualny, ale w codziennym życiu niedostrzegalne. Dopiero obciążenia przewyższające możliwości adaptacyjne organizmu, nakładające się na istniejącą asymetrię, powodują wystąpienie bólów kręgosłupa. Dlatego warto korygować asymetrię, zanim wystąpią choroby kręgosłupa z powodu nierównomiernego rozkładu sił i obciążań, powodujących napięcia i bóle.

Skolioza, zwłaszcza u dzieci, powinna być korygowana na bieżąco, zanim powstaną zaburzenia trudniejsze do usunięcia. Zaburzenia czynnościowe (odwracalne) układu ruchu utrzymujące się długi czas, powodują zmiany strukturalne układu kostnego trudne do korekcji. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym lepsze są jej wyniki.

Przyczyny powstania skoliozy mogą być różne, np. upadek. Przyczyny mogą być także nieznane, mówi się wówczas o skoliozie idiopatycznej.

 

Poniżej zostaje przedstawiony mechanizm powstawania skoliozy, której przyczyną jest rotacja miednicy (np. w wyniku upadku).

Kręgosłup opiera się na kości krzyżowej. Kość krzyżowa, podtrzymywana jest przez dwie kości biodrowe. Ich położenie względem siebie, oraz względem płaszczyzny poprzecznej (równoległej do podłoża), ma decydujące znaczenie dla prawidłowego ustawienia kręgosłupa.

Ukośnie ustawiona (skręcona) miednica, powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa zaczynając od odcinka lędźwiowego przez piersiowy, szyjny, aż do podstawy czaszki. Są to zmiany ustawienia w trzech płaszczyznach. Zarówno ustawienia miednicy, jak również kręgosłupa.Tak powstałe zaburzenie mechaniki, w połączeniu z obciążeniem wynikającym z codziennej aktywności ruchowej, często bywa źródłem poważnych schorzeń. Obejmują one poprzez układ nerwowy cały organizm. W obrębie kręgosłupa może to być dyskopatia ( uszkodzenie krążka międzykręgowego).

Następuje pozorne skrócenie kończyny, czyli pomimo tego, że długości kości kończyn dolnych są równe, jedna noga wydaje się krótsza od drugiej. Jest to spowodowane specyfiką konstrukcji przestrzennej układu kostnego. Różnica widoczna jest na zdjęciu rentgenowskim, oraz podczas precyzyjnego badania manualnego. Zmiany w ustawieniu kości kończyny po stronie „krótszej”(lewej) nogi, powodują wygięcie się kolana do tyłu i na zewnątrz. Takie ustawienie kości, może być źródłem niektórych dolegliwości stawu kolanowego, choć ich pierwotną przyczyną jest przemieszczenie w obrębie miednicy.

Skręcenie miednicy często pojawia się już u dzieci. Z powodu asymetrycznego ustawienia kości miednicy dziecko chodzi i siedzi krzywo. Powstaje skolioza jednołukowa. Początkowo nie odczuwa żadnych dolegliwości, ponieważ jego ciało jest jeszcze wystarczająco gibkie – jest w stanie zaadaptować się do zaistniałej sytuacji. Funkcjonalne (pozorne) skrócenie kończyny dolnej, będące następstwem skręcenia miednicy, w miarę dorastania, przyczynia się do powstawania wtórnej skoliozy kompensacyjnej (dalsze zmiany przystosowawcze) – powstaje skolioza dwułukowa.

Jeżeli takie zmiany funkcjonalne, czyli odwracalne zmiany czynnościowe, utrzymują się zbyt długo, powstają zmiany strukturalne, czyli trwałe zmiany budowy układu kostnego. Najbardziej widoczne to garby skoliotyczne. Zmiany strukturalne w postaci garbów skoliotycznych, zniekształcenia żeber, niesymetrycznego ustawienia obręczy barkowej (jeden bark wyżej niż drugi) oraz biodrowej są przyczyną wielu dolegliwości klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. Narządy wewnętrzne znajdujące się tam są uciśnięte. Ich funkcjonowanie zostaje upośledzone.

Skolioza wcześnie wykryta oraz skorygowana jest w większości przypadków zaburzeniem funkcjonalnym czyli odwracalnym zaburzeniem czynnościowym. Dalsze zmiany postępują wraz ze wzrostem układu kostnego, dlatego dzieci w każdym wieku powinny być zbadane pod kątem występowania wad postawy, w tym skoliozy oraz leczone.

Jeśli jednak ukształtowane zostały zmiany strukturalne, nie jest już możliwa ich całkowita korekcja. Natomiast jest możliwe takie skorygowanie ustawienia miednicy, które spowoduje częściową korekcję układu kostnego oraz zmniejszenie ucisku na nerwy oraz znaczne ZMNIEJSZENIE LUB WYELIMINOWANIE BÓLU!!!