Bóle kręgosłupa


Bóle kręgosłupa, to potoczna nazwa określająca bóle związane ze schorzeniami w obrębie kręgosłupa. Schorzenia te pojawiają się i dają odczuwalne objawy dopiero wówczas gdy zburzenia czynnościowe układu ruchu „nagromadzą się”. Czyli ból i inne dolegliwości pojawiają się, gdy organizm nie jest już w stanie neutralizować obciążeń powodujących zaburzenia, ponieważ przewyższają one jego możliwości adaptacyjne. Ból/dyskomfort to sygnał mówiący o tym, że należy zadbać o przywrócenie równowagi.

Terapeuta manualny obejmuje diagnozą i leczeniem całość układu ruchu rozróżniając bóle kręgosłupa:

 • miejscowe/rzutowane,
 • mające swoją przyczynę w układzie kostnym/w tkankach miękkich,
 • będące wynikiem wystąpienia czynników nagłych/chronicznych,
 • będące wynikiem wystąpienia czynników o podłożu fizycznym/psychicznym, lub innych (np. choroby).

Ponieważ struktury układu ruchu i układu nerwowego przenikają się, systemy te są w ścisłym związku. Napięcia i blokady powodują ucisk na nerwy i powstają objawy nawet w odległych miejscach organizmu. Zatem ból związany z chorobami kręgosłupa może być umiejscowiony w okolicy kręgosłupa, lub w dalszych częściach ciała, co obrazuje poniższy schemat:

Schematyczny zakres unerwienia ciała

Nerwy rdzeniowe wychodzące z otworów międzykręgowych tworzą sploty, a potem rozdzielają się na nerwy obwodowe unerwiające określone okolice ciała, dlatego przedstawiony poniżej schematyczny zakres unerwienia ciała, należy traktować w sposób ogólny, mający na celu jedynie pokazanie związku układu nerwowego i kręgosłupa z całym ciałem.

W wyniku schorzeń kręgosłupa występują:

 • bóle, nudności, zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi, szum w uszach,
 • cierpnięcia, mrowienia, zaburzenia czucia, zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • bóle stawów: barkowego, biodrowego, oraz innych,
 • rwa kulszowa i ramienna,
 • bóle opasujące klatki piersiowej,
 • trudności z oddychaniem, połykaniem,
 • bóle pleców i miednicy,
 • bóle narządów wewnętrznych o przyczynach odkręgosłupowych,
 • wady postawy u dzieci (skoliozy),
 • wzmożone napięcie mięśni spowodowane stresem,
 • bóle kręgosłupa spowodowane urazem (gwałtowny ruch np. dźwiganie, upadek, wypadek samochodowy).

Występuje szereg innych objawów schorzeń w obrębie kręgosłupa. Mogą być one nie takie oczywiste, jak podane powyżej. Np. astma, bóle od sercowe, bezpłodność mogą być spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, uciskiem narządów, itd… . Wówczas rozluźnienie tkanek połączone z oddziaływaniem na odpowiedni segment kręgosłupa, czyli zastosowanie terapii manualnej, może przynieść znaczną poprawę stanu zdrowia.