Zaburzenia

80% przypadków schorzeń kręgosłupa stanowią zaburzenia funkcjonalne (czynnościowe), czyli odwracalne zaburzenia mechaniki układu ruchu.

Czynniki, które najczęściej występują powodując zaburzenia czynnościowe to:

Nieprawidłowa postawa ciała która wymusza nieodpowiednie ustawienie kręgów, tworzą się słabe punkty. W punktach tych podczas wykonania gwałtownego ruchu, lub np. dźwigania, powstaje uraz. Pacjent odczuwa ostry ból.

Siedzący tryb życia, brak ćwiczeń powoduje przykurcz pewnych grup mięśni, a innych rozciągnięcie i osłabienie. Przykurczone mięśnie oddziałując na układ kostny, mogą powodować zablokowanie. Na zmiany te nakładają się zaburzenia powstałe na skutek stresu dnia codziennego, który został w ciele, nie mając możliwości rozładowania podczas ćwiczeń lub innej aktywności.