Tworzenie i Terapia


Podczas tworzenia zachodzą takie procesy psychofizyczne, że może być ono uznane za uzupełnienie terapii lub za terapię właściwą. Chodzi tu o pewien sposób tworzenia, formowania gliny, który jest dobrowolny i oparty na entuzjazmie. O tworzenie pięknej, praktycznej ceramiki.