terapia manualna terapia kręgosłupa

Gabinet Terapii Manualnej Schorzeń Kręgosłupa

mgr. Ewa Szlachetka-Depak

Skolioza - przyczyny

Skolioza- czyli skrzywienie boczne kręgosłupa.
Skolioza, zwłaszcza u dzieci, powinna być korygowana poprzez techniki terapii manualnej. Zaniedbanie tego powoduje poważna schorzenia, początkowo nie odczuwalne, a z czasem trudniejsze do usunięcia. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym lepsze są jej wyniki.

Ustawienie kręgosłupa uzależnione jest od jego podstawy - kości krzyżowej. Kość krzyżowa, podtrzymywana jest przez dwie kości biodrowe. Ich położenie względem siebie, oraz względem płaszczyzny poprzecznej (równoległej do podłoża), ma decydujące znaczenie dla prawidłowego ustawienia kręgosłupa.

terapia kręgosłupa_2

Rys.1. Prawidłowo ustawiona kość krzyżowa-prosty kręgosłup

Ukośnie ustawiona (skręcona) miednica, powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa zaczynając od odcinka lędźwiowego przez piersiowy, szyjny, aż do podstawy czaszki.

skręcona miednica

Rys.2. Kość krzyżowa ustawiona skośnie, co powoduje skrzywienie boczne (skoliozę) kręgosłupa

Tak powstałe zaburzenie mechaniki, w połączeniu z obciążeniem wynikającym z codziennej aktywności ruchowej, często bywa źródłem poważnych schorzeń. Obejmują one poprzez układ nerwowy cały organizm. W obrębie kręgosłupa może to być dyskopatia ( uszkodzenie krążka międzykręgowego ).

Następuje pozorne skrócenie kończyny, czyli pomimo tego, że długości kości kończyn dolnych są równe, jedna noga wydaje się krótsza od drugiej. Jest to spowodowane specyfiką konstrukcji przestrzennej układu kostnego.
Różnica widoczna jest na zdjęciu rentgenowskim, oraz podczas precyzyjnego badania manualnego.

terapia manualna_2

Rys. 3. Kość krzyżowa ustawiona skośnie, co powoduje pozorne skrócenie lewej nogi oraz powstanie skoliozy lewostronnej, następnie prawostronnej

Zmiany w ustawieniu kości kończyny po stronie "krótszej"(lewej) nogi, powodują wygięcie się kolana do tyłu i na zewnątrz. Takie ustawienie kości, może być źródłem niektórych dolegliwości stawu kolanowego, choć ich pierwotną przyczyną jest przemieszczenie w obrębie miednicy. Skręcenie miednicy często pojawia się już u dzieci. Z powodu asymetrycznego ustawienia kości miednicy dziecko chodzi i siedzi krzywo. Początkowo nie odczuwa żadnych dolegliwości, ponieważ jego ciało jest jeszcze wystarczająco gibkie - jest w stanie zaadaptować się do zaistniałej sytuacji. Plastyczny jeszcze kościec jest modelowany przez nieprawidłowe obciążenia. Funkcjonalne (pozorne) skrócenie kończyny dolnej, będące następstwem skręcenia miednicy, w miarę dorastania, przyczynia się do powstawania wtórnej skoliozy kompensacyjnej (dalsze zmiany przystosowawcze).

Skolioza

Rys. 4. Etapy powstawania skoliozy

Jeżeli takie zmiany funkcjonalne, czyli odwracalne, utrzymują się zbyt długo, powstają zmiany strukturalne, czyli trwałe zmiany budowy układu kostnego. Najbardziej widoczne to garby skoliotyczne. Inne mogą być mniej widoczne, ale bardzo uciążliwe, ponieważ mogą powodować ból.

bóle kręgosłupa

Rys.5 Zmiany strukturalne

Zmiany strukturalne w postaci garbów skoliotycznych, zniekształcenia żeber, niesymetrycznego ustawienia obręczy barkowej (jeden bark wyżej niż drugi) oraz biodrowej są przyczyną wielu dolegliwości klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. Narządy wewnętrzne znajdujące się tam są uciśnięte. Ich funkcjonowanie zostaje upośledzone. Objawy te występują w mniejszym, lub większym stopniu, ale warto ich uniknąć poprzez odpowiednio wcześnie podjętą terapię. Skolioza wcześnie wykryta oraz skorygowana jest w większości przypadków zaburzeniem funkcjonalnym układu ruchu, czyli odwracalnym. Dalsze zmiany postępują wraz ze wzrostem układu kostnego, dlatego dzieci w każdym wieku powinny być zbadane pod kątem występowania wad postawy, w tym skoliozy oraz leczone.
Jeśli jednak ukształtowane zostały zmiany strukturalne, nie jest już możliwa ich korekcja. Natomiast jest możliwe takie skorygowanie ustawienia miednicy, które wyrównuje pozornie skróconą kończynę dolną, a nawet częściowo koryguje skrzywienie boczne kręgosłupa. Powoduje to zmniejszenie ucisku na nerwy oraz znaczne ZMNIEJSZENIE LUB WYELIMINOWANIE BÓLU!!!