Psychosomatyka


Badanie powstałych zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa.

Badanie powstałych zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa.

Zaburzenia psychosomatyczne, są to takie zaburzenia, które są somatyzacją (przeniesieniem na ciało) konfliktów psychicznych. Czynnik psychiczny w mechanizmie powstawania zaburzeń, (występujący nagle lub długotrwale), tylko wówczas jest przyczyną choroby, jeśli jest tak duży, że przekracza możliwości adaptacyjne organizmu. Wówczas nadmierne obciążenie, trudne do zniesienia odczucia, mogą zostać wyparte ze świadomości. Dlatego działając poprzez ciało na zaburzenia, terapeutka pracuje na rzeczywistych objawach w ciele, które pacjent odczuwa jako dyskomfort, ból i wpływa pozytywnie na stan psychofizyczny.

Biorąc pod uwagę to, że czynnik psychiczny może być uświadomiony lub nie, można postrzegać chorobę, jako stan pokazujący człowiekowi, czym w swoim życiu, w danej chwili powinien się zająć, a czego może nawet o sobie nie wiedzieć (ponieważ jest nieuświadomione). W przypadku kręgosłupa oczywista jest zależność pomiędzy nadmiernym stresem i obciążeniem, a bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Odcinek ten „dźwiga” obciążenia wyższych partii ciała. Jeśli w życiu jest nadmiar sytuacji powodujących napięcia i obciążenia, wówczas właśnie odcinek lędźwiowy będzie nadmiernie obciążony, sztywny i bolesny. W skrajnym przypadku człowiek zostanie unieruchomiony i zmuszony przez ciało do odpoczynku w pozycji leżącej. Jest to także bardzo ważne zalecenie w przypadku wystąpienia tego typu bólu. Należy wówczas przyjąć pozycję „przeciwbólową” i w tej pozycji odpoczywać i czekać, aż nastąpi regeneracja tkanek. Oczywiście po takim incydencie należy zastosować terapię, aby powrócić do zdrowia.

Przytoczony przykład jest zgodny z teorią o której piszą T. Dethlefsen i R.Dahlke w książce pt. „Przez chorobę do samopoznania”. Gdy niewielkie objawy nie są bagatelizowane, jeśli człowiek „słucha” swoje ciało, wówczas może uniknąć poważniejszych dolegliwości, które są trudne i bolesne. W ten sposób rzeczywiste objawy w ciele pomagają powrócić do świadomości – uświadomić sobie, czyli dokonać samopoznania w obszarze którego dotyczą (np. że powinien więcej odpoczywać, co jest trudne np. dla pracoholika. Odpoczynek może uchronić nie tylko od bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ale także od choroby serca, a nawet zawału serca).