Program warsztatów


Przykładowy program warsztatów ceramiczno-terapeutycznych.

(warsztaty 1,5 godziny, 5 spotkań)

  1. Spotkanie: Tworzymy z gliny płaskorzeźbę w kształcie koła. Tworząc intuicyjnie, sięgamy do pokładów symboli, które są w nas. Symbole te to archetypy, czyli pierwotne wzorce, które kształtowały się od zarania dziejów ludzkości. Omawiamy także sposoby skutecznego  zmniejszania wpływu negatywnych czynników obciążających organizm (zwłaszcza kręgosłup), oraz stosujemy je praktycznie (podam pewne ćwiczenia i techniki, które zalecam pacjentom). Zarówno pierwotne wzorce w naszej organizacji psychicznej (duchowej) i umysłowej, jak również nasza struktura fizyczna podlegają pewnym prawidłowościom, dlatego warto je poznawać i dążyć do życia w harmonii ze sobą (w harmonii ze światem).
  2. Spotkanie: Poszukujemy harmonii w procesach świadomych i nieświadomych układu nerwowego, poprzez skupienie na forowaniu bryły „harmonijnej”, np: dwunastościanu. Ćwiczymy skupienie i uważność. Powoduje to uspokojenie reakcji układu współczulnego na stres, czyli zmniejszenie reakcji walki/ucieczki, która współcześnie jest uruchamiana zbyt często, nie adekwatnie do sytuacji. Łączymy pracę z gliną z praktykowaniem techniki relaksacyjnej, np. Schulza.
  3. Spotkanie: Poprzez ćwiczenia ruchowe osiągamy komfort w ciele i poczucie bezpieczeństwa. Wrażenie to przekładamy na formę gliny. Formujemy autoportret: Ja, jako anioł. Nawiązuje to do poczucia obecności i ochrony Anioła Stróża, który jest właśnie symbolem opiekuńczości. Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe w procesach emocjonalnych, które mają wpływ na narządy jamy brzusznej (często mówi się, że kogoś boli brzuch ze stresu). Będziemy także omawiać emocje i miejsca w ciele, na które wpływają.
  4. Spotkanie: Utrwalamy pozytywne odczucia z poprzednich dni wykonując ćwiczenia ruchowe i zdobiąc Anioła kolorowymi szkliwami. Gdy Anioł stanie na półce (oczywiście już po wypale), pozytywne wrażenia będą przywoływane na zasadzie odruchów warunkowych.
  5. Spotkanie: Omawiamy i utrwalamy zdobytą wiedzę i  umiejętność pracy ze swoim ciałem. Tworzymy kolejną płaskorzeźbę w kształcie koła. Sięgając do naszych odczuć, a następnie do wiedzy o symbolach, zapoznajemy się z przekazem z naszego wnętrza, który poprzez intuicję został „zapisany” w glinie (jak list ode mnie, do mnie). Osiągnęliśmy (w miarę możliwości) harmonizowanie, układu nerwowego (uspokojenie układu współczulnego, czyli zmniejszenie reakcji fizjologicznej na stres – 2 spotkanie), wzmocnienie pozytywnych emocji, poprzez wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa (3 i 4 spotkanie).