Procesy psychofizyczne


Procesy psychofizyczne zachodzące podczas tworzenia (formowania gliny):

  1. Przerwanie błędnego koła powstawania bólu podczas uczestniczenia w procesie tworzenia polega na tym, że pozwalająca się formować, przyjemna glina angażuje uwagę tak intensywnie, że z myślenia o problemach dnia codziennego (które wywołują stres i reakcje biochemiczne organizmu), przenosi ją na proces twórczy. Powoduje to obniżenie napięcia w tkankach miękkich, zmniejszenie zachowań autodestrukcyjnych (np. przejadanie się, zaburzenia zachowania), oraz przerwanie błędnego koła powstawania bólu (patrz: POWSTAWANIE ZABURZEŃ).
  2. Dotyk gliny powoduje stymulację receptorów czucia powierzchownego i głębokiego. Powoduje to poprawę zdolności manualnych, integracji sensorycznej, co korzystnie wpływa na procesy myślowe: zapamiętywanie, kojarzenie faktów (myślenie ogólne), koncentrację, kojarzenie skutku z zachodzącym procesem.
  3. Procesy w przestrzeni emocji są przetwarzane przez mózg na procesy fizjologiczne. W bezpiecznej przestrzeni pracowni, oraz przy wspierającym udziale terapeuty zachodzą rzeczywiste procesy emocjonalne, ale uczestnik ma komfort bycia w pewnym dystansie, czego nie ma w realnym świecie. Może w takich okolicznościach „ćwiczyć” i przyglądać się swoim uczuciom i emocjom. Możliwość „wyżycia się” w glinie daje zadowolenie i stymuluje procesy fizjologiczne korzystne dla zdrowia.
  4. Wzmocnienie woli człowieka w dążeniu do celu poprzez zmaganie z materiałem i własnymi ograniczeniami.
  5. Zatrzymanie somatyzacji (czyli przeniesienia konfliktu psychicznego na zaburzenia w ciele – patrz: PSYCHOSOMATYKA). Tworzenie ceramiki jako jedna z terapii ekspresyjnych, to ekspresja siebie w glinie i w kolorze. Proces ten pomaga zrozumieć własne potrzeby i podążać za nimi, świadomie rozwiązując konflikty psychiczne i w ten sposób unikając ich somatyzacji.
  6. Entuzjazm w naturalny sposób powoduje rozpuszczenie blokad, zapisanych w ciele, które mogą powodować, „uciekanie” od terapii (patrz: TERAPIA W PSYCHOSOMATYCE)
  7. Nauka kreowania nowej formy z gliny, może zostać przeniesiona na kreowanie własnego życia (np. dbania o swoje zdrowie w nowy, korzystny sposób, a nie zgodnie z utartymi schematami).

Opisane powyżej procesy mogą zachodzić, gdy człowiek czuje się względnie dobrze. Dlatego, jeśli ktoś odczuwa ból, zmniejszenie go przez terapię manualną pozwala w pełni uczestniczyć w procesie tworzenia ceramiki i korzystać z jego dobroczynnego wpływu na samopoczucie psychofizyczne. W ten sposób Tworzenie i Terapia współgrają w procesie zdrowienia. Pozwalają dosięgnąć najgłębszych struktur psychofizycznych w których zapisały się zaburzenia, zarówno na poziomie świadomym, jak również nieświadomym. Ponieważ w organizmie człowieka zachodzi cały „wszechświat” procesów, znakomita większość z nich to procesy nieświadome, ale kształtujące zachowanie człowieka i wpływające na jego zdrowie psychofizyczne. Zaburzenia w tej przestrzeni harmonizuje działanie twórcze, zwłaszcza ukierunkowane na piękno. Zgodnie z myślą starożytnych Greków, piękno i harmonia są w ścisłym związku. Odpowiednia proporcja, równowaga, są wyznacznikami piękna, piękna przyrody, w tym także piękna człowieka i zdrowia człowieka. Człowiek, którego struktury psychofizyczne działają harmonijnie jest zdrowy. To stan do którego dąży połączenie Tworzenia i Terapii.